NdB BALET 2021/2022

Umělecký šéf BALETU NdB, Mário Radačovský, nám na tiskové konferenci představil na co se můžeme těšit v sezoně 2021/2022.

Restart

Nová baletní sezona se vzhledem ke „covidovým“ posunům uskuteční ve dvou rovinách. V té první je restartem našeho loňského uměleckého plánu, kdy se vracíme zpět k již nastudovaným, ale neodpremiérovaným titulům Stabat Mater k poctě Pavla Šmoka a Beethoven ke 250. výročí narození hudebního génia Ludwiga van Beethovena. V té druhé pak uvedeme jedinou premiéru z původního dramaturgického plánu pro tuto sezonu, a to nové nastudování baletu Sergeje Prokofjeva Popelka v choreografii Markéty Pimek Habalové. Po více než třiceti letech se Prokofjevova oblíbená baletní pohádka vrátí v novém nastudování na jeviště Mahenova divadla. Nová sezona se tak nese v duchu „pocty velikánům“ a bude obohacena o nový rodinný titul.

Stabat Mater

(Zjasněná noc / Trio g moll / Stabat Mater)

Choreografie: Pavel Šmok

Hudba: Arnold Schönberg, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák

Kostýmy: Josef Jelínek, Jan Dušek

Premiéra: 3. září 2021 v Mahenově divadle

Pocta Pavlu Šmokovi.

Je to již pět let, co nás v osobě Pavla Šmoka opustila nezapomenutelná česká choreografická legenda. To bylo důvodem, proč se večer choreografií Pavla Šmoka objevil v loňském dramaturgickém plánu baletu – vzdát hold této výjimečné osobnosti, zásadnímu tvůrci české nezávislé taneční scény druhé poloviny 20. století. Složený večer připomíná výjimečná díla z Mistrovy bohaté choreografické tvorby. Zjasněná noc Arnolda Schönberga je programní skladba na motivy básně Richarda Dehmela. Šmok zasazuje toto mikrodrama těhotné ženy a jejího nového partnera do období druhé světové války a těsně po ní, kdy židovská dívka vracející se z koncentračního tábora nachází novou lásku, která se však musí smířit s dívčinou minulostí. Druhá část večera, Trio g moll, je dílem Bedřicha Smetany, ve kterém se skladatel vyrovnává se smrtí dcery Bedřišky. Pavel Šmok v něm mistrně se svou pověstnou muzikálností sleduje hudební tvar Tria, ale naléhavě vyjadřuje i myšlenkový a citový obsah skladby. Vrchol večera Stabat Mater, na hudbu 1. části stejnojmenného slavného oratoria Antonína Dvořáka, je zároveň jedním z vrcholů Mistrovy choreografické tvorby. Náročnost Šmokových děl klade vysoké nároky především na taneční intepretaci, která je v jeho choreografiích zásadní. Právě v pravdivosti výrazu spojeném s choreografií a obsahem tkví Šmokova síla. To je ta esence, která nás uchvátí v jeho dílech vyžadujících mimořádný vklad interpreta.   

Beethoven

Choreografie: Mário Radačovský

Hudba: Ludwig van Beethoven

Dirigent: Jakub Klecker

Scéna: Jaroslav Milfajt

Kostýmy: Ludmila Várossová

Původní premiéra 13. listopadu v Janáčkově divadle

Uvádění původní baletní tvorby je jedním z cílů dramaturgie Baletu NdB pro současnost i pro nadcházející sezony. A jako původní dílo vznikl i baletní projekt Beethoven, který uvádíme ve spolupráci s orchestrem, sborem a sólisty Janáčkovy opery NdB. Od podzimu 2020 tak čeká na uvedení opožděné oslavy 250. výročí na rození hudebního velikána Ludwiga van Beethovena dílo jemu věnované. Věnované jeho geniální tvorbě, jeho osobnímu životu sužovanému pro komponistu fatální chorobou, ale v neposlední řadě i jeho ne příliš šťast-

nému životu milostnému. Choreograf Mário Radačovský primárně upřel svou pozornost k citlivému a účelnému výběru hudebních děl pro svůj balet a divákům připravil inscenaci, která je zároveň i hudebním koncertem. Kromě komorní tvorby Beethovena v podobě klavírních sonát zazní i jeho symfonická tvorba reprezentovaná 5., 6. a 9. symfonií. Zvláštní místo v celé inscenaci pak zaujímá poslední věta 9. symfonie se Schillerovou Ódou na radost. I vizuálně si choreograf spolu se scénografem Jaroslavem Milfajtem připravili pro publikum nezvyklé uspořádání scénického prostoru. Tanečníci budou tentokrát tančit na proscéniu co nejblíže divákům, orchestr a pěvecký sbor se sólisty budou naopak umístěni na jevišti za tanečníky. Mário Radačovský ve své koncepci spojil obrazy z Beethovenova života s neoklasickou choreografií a pro diváky připravil sled scén inspirovaných konkrétními situacemi a postavami z géniova života. V titulní roli baletu se postupně představí Martin Svobodník, Ilya Mironov a Petr Hos. V pěveckých sólech se představí operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková, Daniela Straková-Šedrlová, Veronika Hajnová Fialová, Jana Hrochová a pěvci Aleš Briscein j. h., Richard Samek, David Nykl a Jiří Sulženko. Klavírní sonáty bude interpretovat virtuos Jiří Hrubý.

Sergej Prokofjev

Popelka

Choreografie a režie: Markéta Pimek Habalová

Dirigent: Ondrej Olos

Scéna: David Janošek

Kostýmy: Pavel Knolle

Premiéra: 13. května 2022 v Mahenově divadle

Komu padne ztracený střevíček?

Sergej Prokofjev, který patří k největším hudebním osobnostem 20. století je zásadně propojen svou tvorbou s naším divadlem. Pochopitelně máme na mysli světové proslulé baletní drama Romeo a Julie, které mělo v choreografii Iva Váni Psoty světovou premiéru v našem divadle v roce 1938. Ale nejen balet Romeo a Julie je ozdobou repertoáru velkých baletních souborů celého světa. Z šesti baletních opusů komponisty Sergeje Prokofjeva se dodnes na diváckém výsluní hřeje i jeho druhý nejhranější a nejoblíbenější balet, Popelka. Vedle legendárního titulu Romeo a Julie tak zařadíme do repertoáru i další Prokofjevovu baletní pohádku Popelka. Pro své hudební kvality a nesmrtelné pohádkové téma patří k nejoblíbenějším a zároveň nejhranějším dětským baletům vůbec. Chtěli bychom pro vás připravit novou Popelku v klasickém pohádkovém duchu jako poutavé rodinné představení. Příběhem klasickou, ale v osobitém inscenačním stylu choreografky, která si umí hrát. Tvůrkyní nového nastudování bude Markéta Pimek Habalová, která začínala drobnými choreografiemi v projektech Baletu NdB Choreografický ateliér a dále svůj talent rozvíjela i v choreografiích pro studenty Taneční konzervatoře Brno. Ve svých předchozích choreografiích přímo pro náš soubor – Rhapsody in Blue a Silvestrovské jezero labutí prokázala velký cit pro jevištní akci a humor v tanci.  V jejím inscenačním týmu najdeme jména výtvarníků kostýmů a scény – Pavla Knolleho a Davida Janoška, jejichž práce jsou k vidění v mnoha českých divadlech a jsou vždy zárukou kompaktnosti inscenace. Věříme, že naše nová výpravná inscenace Popelky bude vítaným rodinným představením, jak pro naše nejmenší diváky, tak i pro jejich dospělý doprovod.

Festival

18. – 23. 10. 2021 – DANCE BRNO 2021 – Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo

DANCE BRNO 2021 je taneční festival zaměřený na prezentaci a tvorbu profesionálních baletních souborů českých divadelních domů. Jedinečný projekt, který získal finanční podporu Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje, a nad nímž převzali záštitu primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, představí formou přehlídky na jednom místě během jednoho týdne uměleckou a interpretační úroveň české profesionální baletní scény. Program Festivalu Dance Brno se uskuteční v budovách Národního divadla Brno – Mahenově a Janáčkově divadle. Představí se baletní soubory národních divadel v Praze, Brně a Ostravě a divadel z Plzně, Ostravy, Olomouce a Českých Budějovic. To znamená představení téměř celé české profesionální baletní scény, projekt v České republice dosud neuskutečněný. Program festivalu bude složený převážně z neoklasických a současných choreografií, nebude však chybět ani klasický baletní titul. Naši hosté se budou prezentovat původní tvorbou i choreografiemi významných evropských choreografů, můžeme se těšit na mimořádnou úroveň sólové i ansámblové interpretace.

Program festivalu:

Balet Divadla J. K. Tyla v Plzni

Dustin Klein / Vyhoďme ho z kola ven

18. 10. 2021 v Mahenově divadle

Balet Národního divadla v Praze

Forsythe / Clug / McGregor

19. 10. 2021 v Janáčkově divadle

Balet Jihočeského divadla v Českých Budějovicích

Petr Zuska / Rádio svobodná Bystrouška

20. 10. 2021 v Mahenově divadle

Balet Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě

Mauro Bigonzetti, Juanjo Arques / Rossiniho karty

21. 10. 2021 v Janáčkově divadle

Balet Moravského divadla Olomouc

Michal Štípa / Giselle

22. 10. 2021 v Mahenově divadle

Balet Národního divadla Brno

Valentina Turcu / Dáma s kaméliemi

23. 10. 2021 v Janáčkově divadle

Open Air projekt

Červenec 2022 Black and White – Biskupský dvůr

Již pátý ročník uvedení baletního Open Air projektu na Biskupském dvoře v Brně, tentokrát s  celovečerním titulem, se kterým Balet NdB slavil úspěchy nejen na pohostinských vystoupeních v České republice, ale i v zahraničí. Mimochodem také na historicky prvním turné v Číně. Pět představení inscenace baletu Black and White na hudbu Čajkovského Labutího jezera bude dalším z celovečerních projektů Baletu NdB pod širým nebem v nádherném prostředí pod brněnským Petrovem. Navazujeme na předchozí úspěšné projekty na Biskupském dvoře (2017, 2019, 2021) a nádvoří hradu Špilberk (2018).

OFF programy

Dance Life 2021

Tradiční účast Baletu NdB na již V. ročníku tanečního veletrhu na brněnském výstavišti. Vystoupení sólistů na galakoncertu na hlavní scéně s ukázkami repertoáru souboru. Po dobu konání veletrhu se konají marketingové akce na stánku Baletu NdB.

Silvestr s Baletem NdB – Louskáček

Jako každý druhý rok je letos silvestrovská oslava v Janáčkově divadle v režii Baletu NdB. V letošním roce plánujeme silvestrovské uvedení rodinného představení kouzelného baletu P. I. Čajkovského Louskáček. Dáváme tak možnost návštěvy představení rodinám s dětmi, kvůli kterým také plánujeme začátek v podvečerních hodinách tak, aby příchod nového roku mohli strávit již ve svých domovech.

Mezinárodní den tance 2022

Stejně jako v minulých letech, nemůže brněnský balet samozřejmě chybět u oslav Mezinárodního dne tance 29. dubna. Z Open Air oslav se již stala pěkná tradice, slučující při společném baletním tréninku pod názvem Open class – tanečníky, profesionály i amatéry na piazzettě před Janáčkovým divadlem. Nebude chybět ani následný krátký program s ukázkami repertoáru, kde vystoupí i posluchači Taneční konzervatoře Brno, Baletní školy I. V. Psoty a další taneční hosté. Také již tradiční online trénink v rámci celorepublikových oslav MDT a účast v galakoncertu baletních souborů z celé České republiky.

Doprovodné programy k představením Louskáček 2021 – S dětmi na Louskáčka!

Doprovodný program zahrnuje k vybraným prosincovým představením jak lektorské úvody pro dospělé, tak i bohatý program pro děti, který Balet NdB každoročně pořádá ve spolupráci s DIFA JAMU, Ateliérem Divadlo a výchova. Tradiční je již Soutěž malování Louskáčka, kterou pořádáme každoročně při celém bloku představení nebo Divadelní dílny pro školy a Lektorský úvod pro děti k vybraným představením.

Mezinárodní baletní soutěž Brno 2022

Balet NdB plánuje v konci letošní sezony uskutečnit na půdě NdB po dlouhých patnácti letech opět mezinárodní baletní soutěž. V pořádání baletních soutěží bylo Brno již od konce sedmdesátých let minulého století několikrát úspěšné, dokonce se zde v roce 2003 uskutečnila historicky první mezinárodní baletní soutěž na území České republiky. Mezinárodní baletní soutěž Brno 2022 bude pořádat Balet NdB ve spolupráci s Asociací tanečních umělců České republiky. Interpretační soutěže mají nezastupitelnou úlohu v uměleckém a profesním rozvoji tanečníků. Umožňují bezprostřední konfrontaci výsledků práce odborných škol a práce baletních souborů v divadlech v mezinárodním srovnání. Návazně pak dávají možnost výměnných učebních pobytů a stáží, účasti na galakoncertech, nabídky do angažmá u nás i v zahraničí a pozvání na světové soutěže.

Milovníci tance zase mohou vidět během několika dnů práci velkého množství tanečníků a získat tak přehled o současném stavu baletního umění.

Zájezdy:

Maribor – Slovinské národní divadlo

Představení baletního večera 4 Elements 17. června 2022 v budově Slovinského národního divadla. Jde o pokračování spolupráce, která byla započata v roce 2017, kdy se uskutečnila první umělecká výměnná hostování našich souborů.

ND Praha – Státní opera

4 Elements – Národní divadlo v Praze

Reciproční hostování na scéně Státní opery 5. června 2022 s představením 4 Elements v rámci dlouhodobé spolupráce mezi oběma baletními soubory.